Personvern – bilder

Personvernbestemmelser ved bruk av bilder i offentlig rom.

Hvis det er snakk om bilder med aktuell og allmenn interesse, der avbildningen av deg er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, eller bildet gjengir en forsamling, kan bildet publiseres eller gjengis offentlig uten ditt samtykke.

Reglene om når den som har tatt bilde av deg må ha samtykke til å publisere dette bildet finner du i åndsverkloven § 45 c.

Åndsverkloven § 45c lyder: Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. Åndsverkloven er hovedsakelig kjent for å omhandle immaterialretten, herunder opphavsretten, og § 45c skiller seg derfor fra resten av loven ved at paragrafen er en personvernbestemmelse.

 

Vi velger imidlertid å anonymisere bilde av deg dersom det er problematisk for deg at du er med i bildet. Da trenger vi en skriftlig henvendelse fra deg med referanse til det aktuelle bildet.

 

Kontakt oss på tlf 520 55 555 eller e-post booking@xbolig.no

Pin It on Pinterest

Share This