Personvern – personopplysninger

Dine personopplysninger som er lagret hos oss.

 • Har eller vil virksomheten utlevere opplysningene, og hvem er i så fall mottakerne? Dersom mottakerne er utenfor EØS eller en internasjonal organisasjon, hvilke garantier finnes for personvernet?
  Xbolig AS videreformidler ikke personopplysninger til en 3.part. Vi kan benytte e-post adressen for en «fornøyd-undersøkelse» i etterkant av foto-oppdraget.
 • Hvor lenge lagrer virksomheten opplysningene? Eller dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid, hva er det som avgjør hvor lenge opplysningene vil lagres?
  Xbolig AS lagrer dine personopplysninger i max 12 mnd etter at oppdraget er utført.
 • I hvilken grad har du rett til retting, sletting, avgrensning eller til å protestere mot behandlingen?
  Vi følger de retningslinjene som er gitt vedr. retting, sletting, avgrensing eller om du legger inn en protest mot behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvor har virksomheten hentet opplysningene fra?
  Xbolig AS mottar personopplysningene dine fra eiendomsmegler som bestiller oppdraget.
 • Tar virksomheten automatiserte individuelle avgjørelser? Og i så fall, hvilken logikk ligger bak, og hvilke følger kan det ha for deg?
  Xbolig AS tar ingen automatiserte individuelle avgjørelser vedr. dine personopplysninger.

Dersom du har ytterligere spørsmål rundt vår håndtering av dine personopplysninger kan du nå oss på tlf 520 55 555 innvalg 1 eller på epost booking@xbolig.no

Pin It on Pinterest

Share This